Nyheter
Kontakt oss
Webster-Stratton
Skoletilbud og barnevern
Opplæring og veiledning
Utviklingsarbeid
Samarbeidspartnere
Publikasjoner
Viktige linker
Presentation in English

  Midt-Norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA) ble opprettet i 1998 og består av tre fagpersoner og tilbyr spesial- og sosialpedagogiske tjenester i forhold til barn og unge som viser atferdsproblemer. Vi yter bistand til og samarbeider med barnehager, grunnskoler, videregående skoler, PP- tjenester, barneverntjenester og annen kommunal /fylkeskommunal og statlig virksomhet.
 

 

Kontakt oss:

Arne Tveit

Arne Tveit: (arne@mka.no) -   Mobil  92 66 79 68
Hovedfag i pedagogikk. Han har lang erfaring  som lærer i grunnskolen og rådgiver på en alternativ grunnskole. Han er  godkjent som Webster- Stratton terapeut både i Foreldre- og  i  Skole- og barnehageprogrammet og er mentor i Skole- og barnehageprogrammet. Han er forfatter av en rekke fagartikler,  og medforfatter av flere bøker og rapporter bl.a "Atferdsproblemer blant barn og unge - teoretiske og praktiske tilnærminger" Fagbokforlaget 2005 (Nordahl, Sørlie, Manger og Tveit) og "Forebyggende innsatser i skolen" SHDIR og UTDIR 2006 og "Den  ene dagen" Lillegården kompetansesenter 2009 (Jahnsen,Nergaard, Rafaelsen og Tveit) og "Anerkendelse,ros og bruk av klareregler i klasseværelset" Dafolo forlag 2010.

Presentation in English

Bjørn Arnesen

Bjørn Arnesen: (bjorn@mka.no) -   Mobil 92 66 05 80
Hovedfag i sosialt arbeid. Han har lang erfaring  som sosionom i arbeid med barn og unge i fritidsklubber, kommunal barneverntjeneste og institusjon. Han har vært ansatt ved Norsk Senter for Barneforskning og har arbeidet med barne/kultur- og institusjonsforskning. Han er  godkjent som Webster- Stratton terapeut både i Foreldre- og  i Skole- og barnehageprogrammet og er mentor i Skole- og barnehageprogrammet. Han er forfatter av en rekke fagartikler og medforfatter av flere bøker bl.a "Det omsorgsfulle barnet  - om barns omsorgsevne og vennskapsrelasjoner" MKA 2005 (Arnesen,Ollestad og Tveit) og "De umulige er det mulig? - Om problematferd og inkludering" Lillegården skriftsserie 2/2000 (Arnesen,Jahnsen,Nergaard, Ollestad og Tveit)


Arnt Ollestad

Arnt Ollestad: (arnt@mka.no) -  Mobil  92 66 79 53

Hovedfag i spesialpedagogikk. Han har lang erfaring fra arbeid i skoler, spesialskoler, institusjoner som lærer, miljøarbeider og rektor.Han er  godkjent som Webster- Stratton terapeut både i Foreldre- og  i Skole- og barnehageprogrammet. Han er forfatter av flere fagartikler og medforfatter av bl.a  bøkene "Det omsorgsfulle barnet  - om barns omsorgsevne og vennskapsrelasjoner" MKA 2005 (Arnesen,Ollestad og Tveit) og "De umulige er det mulig? - Om problematferd og inkludering" Lillegården skriftsserie 2/2000 (Arnesen,Jahnsen,Nergaard, Ollestad og Tveit)