Nyheter
Kontakt oss
Webster-Stratton
Skoletilbud og barnevern
Opplæring og veiledning
Utviklingsarbeid
Samarbeidspartnere
Publikasjoner
Viktige linker
Presentation in English
Hovedsiden

 
 
 
Webster-Stratton modellen- "De utrolige årene"  www.incredibleyears.com

Små barn med atferdsproblemer.  

Barn og unge med atferdsproblemer representerer en stor utfordring for foreldre, lærere/førskolelærere og andre hjelpeinstanser. Kravene til å finne effektive og gode metoder som i større grad kan bidra til å forebygge og behandle atferdsproblemer har økt de seinere årene. Til grunn for dette ligger det en erkjennelse av at slike tiltak og metoder må ha et helhetlig og miljøovergripende nettverksperspektiv, ofte omtalt som en multi-systemisk tilnærming.

Siden 2001 har det i Norge med dette som bakgrunn vært tatt i bruk et omfattende program,  utviklet av Carolyn Webster – Stratton fra Seattle [www.incredibleyears.com]. Dette programmet retter seg mot barn  i alderen 1 - 12 år. Fokus på tidlig intervensjon står sentralt og effekten av programmet er godt dokumentert. (www.deutroligearene.no) . I tillegg til et foreldre- og barneprogram er det utviklet et skole- og barnehageprogram basert på den samme metodikken (last ned presentasjon, klikk her). Dette programmet er blant de 9 kunnskapsbaserte programmene anbefalt til bruk i skolen av en forskergruppe nedsatt av Utdanningsdirektoratet og Sosial og helsedirektoratet i 2006 (Forebyggende innsatser i skolen,Nordahl, T  mfl). I utprøvingen og implementeringen av  skole- og barnehageprogrammet har Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA) stått sentralt. Alle MKA’s medarbeidere er engasjerte i dette arbeidet og er godkjent som gruppeledere.To av medarbeiderne, Arne Tveit og Bjørn Arnesen,  har fått mentor status som de første i Norge og kan tilby  gruppelederopplæring med sikte på sertifisering i skole- og barnehageprogrammet: Les mer  

I en artikkel publisert i Spesialpedagogikk nr 9 2007 beskrives erfaringene med implementering av skole- og barnehageprogrammet i 2 kommuner i Sør-Trøndelag, les artikkelen

             
            Bjørn Arnesen, Carolyn Webster-Stratton, Arne Tveit
 

For spørsmål og ytterligere informasjon kontakt oss . Se også www.incredibleyears.com

 For nærmere omtale av  programmet trykk her for å lese mer     

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________