ARNE TVEIT: (arne@mka.no)

Mobil  92 66 79 68.

Arne Tveit har erfaring som lærer i grunnskolen og rådgiver på en alternativ grunnskole.

Siden 1994 har han jobbet som rådgiver og veileder i forhold til barn og unge som viser sosiale og emosjonelle problemer i skole og barnehage. Han er godkjent som Webster- Stratton terapeut og mentor i Skole- og barnehageprogrammet.

Arrne Tveit har hovedfag i pedagogikk fra NTNU og har siden 2009 hatt en stilling som universitetslektor ved NTNU med ansvar for en erfaringsbasert master i pedagogisk psykologisk rådgiving rettet mot ansatte i PP-tjenesten .

Siden 2014 har han vært tilknyttet Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger som veileder i Læringsmiljøprosjektet.

Han er forfatter av en rekke fagartikler og bøker, og medforfatter av flere bøker og rapporter.

Se under publiseringer.

ARNT OLLESTAD: (arnt@mka.no)

Mobil  92 66 79 53

Arnt Ollestad har erfaring fra arbeid i skoler, spesialskoler og institusjoner som lærer, miljøarbeider og rektor.

Siden 1995 har han jobbet som rådgiver og veileder i forhold til barn og unge som viser sosiale og emosjonelle problemer i skole og barnehage. Han er godkjent som Webster- Stratton terapeut  i Skole- og barnehageprogrammet. Han har hovedfag i spesialpedagogikk ved NTNU.

Fra 2014-2016 har han vært tilknyttet Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger som veileder i Læringsmiljøprosjektet. Høsten 2016 tiltrådte Arnt Ollestad som rektor på Flå skole i Melhus kommune.

Han har vært medforfatter av flere artikler og bøker.

Se under publiseringer.