Skip to content

Midt-norsk kompetansesenter for atferd (MKA) arbeider med barn og unge som viser problematferd i skole og barnehage. Vi vektlegger en systemisk tilnærming med vekt på tidlig innsats gjennom veiledning, opplæring og tiltaksutvikling.

Senteret ble stiftet i 1998 av Bjørn Arnesen, Arnt Ollestad og Arne Tveit og er lokalisert i Trondheim.

LES MER

Link
Webster-Stratton«De utrolige årene»
Webster-Stratton
«De utrolige årene»
Link
Læringsmiljø& klasseledelse
Læringsmiljø
& klasseledelse
Link
Barnevernog skole
Barnevern
og skole
Link
Utagerende atferdog mobbing
Utagerende atferd
og mobbing
Link
Pedagogisk analyseog refleksjon
Pedagogisk analyse
og refleksjon
Link
Konsultasjonog veiledning
Konsultasjon
og veiledning